Contents
2020
Volume: 44 Issue 1
15 Article(s)

Export citation format
Nuclear Physics
Search for QCD critical point by transverse velocity dependence of anti-deuteron to deuteron ratio *
Ning Yu, Dingwei Zhang, and Xiaofeng Luo
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Measurement of the differential cross sections and angle-integrated cross sections of the 6Li(n, t)4He reaction from 1.0 eV to 3.0 MeV at the CSNS Back-n white neutron source *
Huaiyong Bai, Ruirui Fan, Haoyu Jiang, Zengqi Cui, Yiwei Hu, Guohui Zhang, Zhenpeng Chen, Wei Jiang, Han Yi, Jingyu Tang, Liang Zhou, Qi An, Jie Bao, Ping Cao, Qiping Chen, Yonghao Chen, Pinjing Cheng, Changqing Feng, Minhao Gu, Fengqin Guo, Changcai Han, Zijie Han, Guozhu He, Yongcheng He, Yuefeng He, Hanxiong Huang, Weiling Huang, Xiru Huang, Xiaolu Ji, Xuyang Ji, Hantao Jing, Ling Kang, Mingtao Kang, Bo Li, Lun Li, Qiang Li, Xiao Li, Yang Li, Yang Li, Rong Liu, Shubin Liu, Xingyan Liu, Guangyuan Luan, Yinglin Ma, Changjun Ning, Binbin Qi, Jie Ren, Xichao Ruan, Zhaohui Song, Hong Sun, Xiaoyang Sun, Zhijia Sun, Zhixin Tan, Hongqing Tang, Pengcheng Wang, Qi Wang, Taofeng Wang, Yanfeng Wang, Zhaohui Wang, Zheng Wang, Jie Wen, Zhongwei Wen, Qingbiao Wu, Xiaoguang Wu, Xuan Wu, Likun Xie, Yiwei Yang, Li Yu, Tao Yu, Yongji Yu, Jing Zhang, Linhao Zhang, Liying Zhang, Qingmin Zhang, Qiwei Zhang, Xianpeng Zhang, Yuliang Zhang, Zhiyong Zhang, Yingtan Zhao, Zuying Zhou, Danyang Zhu, Kejun Zhu, and Peng Zhu
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Constituent quark number scaling from strange hadron spectra in pp collisions at TeV *
Jian-Wei Zhang, Hai-Hong Li, Feng-Lan Shao, and Jun Song
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Antiproton production in heavy-ion collisions at subthreshold energies *
Zhao-Qing Feng
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Particle and Nuclear Astrophysics and Cosmology
Tunneling of massive vector particles under influence of quantum gravity *
Wajiha Javed, Riasat Ali, Rimsha Babar, and Ali Övgün
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
Particles and Fields
Measurements of decay branching fractions of in associated production at the CEPC *
Yu Bai, Chun-Hui Chen, Ya-Quan Fang, Gang Li, Man-Qi Ruan, Jing-Yuan Shi, Bo Wang, Pan-Yu Kong, Bo-Yang Lan, and Zhan-Feng Liu
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
The semileptonic decay within the LCSR approach under heavy quark effective field theory *
Rui-Yu Zhou, Lei Guo, Hai-Bing Fu, Wei Cheng, and Xing-Gang Wu
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, (2020)
A holographic description of theta-dependent Yang-Mills theory at finite temperature *
Si-Wen Li
Theta-dependent gauge theories can be studied using holographic duality through string theory in certain spacetimes. By this correspondence we consider a stack of N0 dynamical D0-branes as D-instantons in the background sourced by Nc coincident non-extreme black D4-branes. According to the gauge-gravity duality, this D
Chinese Physics C
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol. 44, Issue 1, 013103 (2020)