Optical Metasurfaces: Fundamentals and Applications
Topological metasurface: from passive toward active and beyond
Jian Wei You, Zhihao Lan, Qian Ma, Zhen Gao, Yihao Yang, Fei Gao, Meng Xiao, and Tie Jun Cui
Review of Optics: a virtual journal
  • Feb. 13, 2023
  • Vol. 11, Issue 3 (2023)
Review Articles
Optical properties and polaritons of low symmetry 2D materials
Shenyang Huang, Chong Wang, Yuangang Xie, Boyang Yu, and Hugen Yan
Review of Optics: a virtual journal
  • Mar. 31, 2023
  • Vol. 2, Issue 1 (2023)
Review Articles
Meta-optics inspired surface plasmon devices
Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xinyao Yuan, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
Review of Optics: a virtual journal
  • Mar. 31, 2023
  • Vol. 2, Issue 1 (2023)
Review Articles
Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens
Tao Li, Chen Chen, Xingjian Xiao, Ji Chen, Shanshan Hu, and Shining Zhu
Review of Optics: a virtual journal
  • Mar. 31, 2023
  • Vol. 2, Issue 1 (2023)
Optoelectronics
Review on metal halide perovskite-based optoelectronic synapses
Xitong Hong, Xingqiang Liu, Lei Liao, and Xuming Zou
Review of Optics: a virtual journal
  • Apr. 28, 2023
  • Vol. 11, Issue 5 (2023)