Research Articles
High-Performing Semiconductor Fibers Set a New Stage for Ambient Intelligence
Advanced Fiber Materials
 • Jul. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Bonding Plant Fibers with Uncondensed Lignin as Adhesive
Advanced Fiber Materials
 • Jul. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Regeneration of Pea-Pod-Like Cellulose Acetate Fibers as Aerogel-Derived Boards for Building Thermal Regulation and Carbon Reduction
Shuangjiang Feng, Lei Yao, Mingxin Feng, Haoran Cai, Xu He, Man He, Xiaohai Bu, and Yuming Zhou
Advanced Fiber Materials
 • Jul. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Encapsulated Aerogel Fiber Mimicking the “Core–Shell” Structure of Polar Bear Hair for Thermal Insulation
Advanced Fiber Materials
 • Jul. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Solar-Powered Clothing for Hot and Cold Environments
Guangming Tao, Shiliang Zhang, and Meifang Zhu
Advanced Fiber Materials
 • Jul. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Top Downloads
Chengcheng Wang, Jilei Shi, Liping Zhang, and Shaohai Fu
 • Advanced Fiber Materials
 • Vol. 6, Issue 1, 00346 (2024)
Minglun Li, Eva Loccufier, Jozefien Geltmeyer, Dagmar R. D’hooge, Klaartje Buysser, and Karen Clerck
 • Advanced Fiber Materials
 • Vol. 6, Issue 1, 00335 (2024)
Shilin Liu, Wenting Zhang, Jingzong He, Yonggen Lu, Qilin Wu, and Malcolm Xing
 • Advanced Fiber Materials
 • Vol. 6, Issue 1, 00338 (2024)
Jieling Zhang, Tao Yang, Guo Tian, Boling Lan, Weili Deng, Lihua Tang, Yong Ao, Yue Sun, Wanghong Zeng, Xiarong Ren, Zhaoyu Li, Long Jin, and Weiqing Yang
 • Advanced Fiber Materials
 • Vol. 6, Issue 1, 00337 (2024)
Annan He, Tonghe Xing, Zihui Liang, Yuxin Luo, Yu Zhang, Mengqi Wang, Zhiyu Huang, Jie Bai, Liuyan Wu, Zhicheng Shi, Hongmei Zuo, Wenshuo Zhang, Fengxiang Chen, and Weilin Xu
 • Advanced Fiber Materials
 • Vol. 6, Issue 1, 00332 (2024)