Research Articles
λ/20-Thick cavity for mimicking electromagnetically induced transparency at telecommunication wavelengths
Hua Lu, Shouhao Shi, Dikun Li, Shuwen Bo, Jianxu Zhao, Dong Mao, and Jianlin Zhao
Advanced Photonics
 • Apr. 07, 2024
 • Vol. 6, Issue 3 (2024)
Research Articles
Digital twin modeling and controlling of optical power evolution enabling autonomous-driving optical networks: a Bayesian approach
Xiaomin Liu, Yihao Zhang, Yuli Chen, Yichen Liu, Meng Cai, Qizhi Qiu, Mengfan Fu, Lilin Yi, Weisheng Hu, and Qunbi Zhuge
Advanced Photonics
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
In situ photoelectric biosensing based on ultranarrowband near-infrared plasmonic hot electron photodetection
Xianghong Nan, Wenduo Lai, Jie Peng, Haiquan Wang, Bojun Chen, Huifan He, Zekang Mo, Zikun Xia, Ning Tan, Zhong Liu, Long Wen, Dan Gao, and Qin Chen
Advanced Photonics
 • Mar. 25, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Deep-learning-empowered synthetic dimension dynamics: morphing of light into topological modes
Shiqi Xia, Sihong Lei, Daohong Song, Luigi Di Lauro, Imtiaz Alamgir, Liqin Tang, Jingjun Xu, Roberto Morandotti, Hrvoje Buljan, and Zhigang Chen
Advanced Photonics
 • Mar. 19, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
Research Articles
Tensorial tomographic Fourier ptychography with applications to muscle tissue imaging
Shiqi Xu, Xi Yang, Paul Ritter, Xiang Dai, Kyung Chul Lee, Lucas Kreiss, Kevin C. Zhou, Kanghyun Kim, Amey Chaware, Jadee Neff, Carolyn Glass, Seung Ah Lee, Oliver Friedrich, and Roarke Horstmeyer
Advanced Photonics
 • Mar. 05, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
AP Highlights
Co-published by SPIE and CLP, the journal’s Editor-in-Chief Choice Awards honor exceptional articles from the high-impact journal
Advanced Photonics
 • Apr. 09, 2024
 • Vol. , Issue (2024)
AP Highlights
Researchers created customizable arrays of waveguides to establish synthetic modal dimensions for effective control of light in photonic systems, with implications spanning from mode lasing to quantum optics and data transmission
Advanced Photonics
 • Mar. 20, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
AP Highlights
An innovative and inexpensive imaging method, T2oFu can produce accurate tomographic reconstructions of polarization and phase information of unlabeled tissue specimens
Advanced Photonics
 • Mar. 20, 2024
 • Vol. 6, Issue 2 (2024)
AP Highlights
An innovative self-driving cloaked unmanned drone leverages spatiotemporal modulation of reconfigurable metasurfaces and a neural network, for adaptive invisibility across sea, land, and air
Advanced Photonics
 • Mar. 20, 2024
 • Vol. 6, Issue 1 (2024)
Top Downloads
Bingying Zhao, and Jerome Mertz
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 6, 066004 (2023)
Xuemei Hu, Weizhu Xu, Qingbin Fan, Tao Yue, Feng Yan, Yanqing Lu, and Ting Xu
 • Advanced Photonics
 • Vol. 6, Issue 1, 014002 (2024)
Kirill Koshelev, Pavel Tonkaev, and Yuri Kivshar
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 6, 064001 (2023)
Zeyang Liu, Danyan Wang, Hao Gao, Moxin Li, Huixian Zhou, and Cheng Zhang
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 3, 034001 (2023)
Fan Yang, Mikhail Y. Shalaginov, Hung-I Lin, Sensong An, Anu Agarwal, Hualiang Zhang, Clara Rivero-Baleine, Tian Gu, and Juejun Hu
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 3, 033001 (2023)
Guixin Li, Junsuk Rho, and Xiao-Cong Yuan
 • Advanced Photonics
 • Vol. 5, Issue 3, 030101 (2023)
Article Video
Intracavity spatiotemporal metasurfaces
Advanced Photonics
 • Feb. 22, 2023
 • Vol. 5 Issue 2 026002 (2023)