Top Downloads
SHI Hanxu, ZHOU Chuanbo, JIANG Nan, ZHANG Sheng, and NIU Zhi
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 1, 37 (2023)
WU Liang, YU Chuang, LIANG Zhi-jian, DUAN Wei-dong, and CHEN Ming
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 4, 37 (2023)
LIU Haoshan, ZHANG Zhiyu, LI Xianglong, HUANG Yonghui, and WANG Jianguo
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 1, 21 (2023)
LI Ting, ZHOU Chuan-bo, JIANG Nan, and LV Guo-peng
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 4, 27 (2023)
ZHOU Jun-ru, LU Wen-bo, CAI Lu-jun, and WU Liang
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 4, 20 (2023)
LI Qing, XU Bo-wen, HUANG Chen, YU Bing-bing, WANG Kai, and YUAN Hui
 • BLASTING
 • Vol. 40, Issue 4, 13 (2023)