Top Downloads
Shengpeng Han, Guicheng Jiang, Yan Zhu, Yingchun Liu, Hongjun Zhang, Lang Bian, Danqing Liu, Ye Sun, Limei Zheng, Bin Yang, and Wenwu Cao
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 5, 2350012 (2023)
Ya Wang, Zhen Su, Jianwen Chen, Zaifang Li, Manwen Yao, and Xi Yao
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 5, 2245003 (2023)
Liangchen Fan, Yuanxun Li, Jie Li, Quanjun Xiang, Xiaohui Wang, Tianlong Wen, Zhiyong Zhong, and Yulong Liao
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 5, 2350014 (2023)
Xianghan Xu, Fei-Ting Huang, and Sang-Wook Cheong
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 3, 2243002 (2023)
Gunnar Gidion, Taimur Aftab, Leonhard M. Reindl, and Stefan J. Rupitsch
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 4, 2341008 (2023)
Yan Gu, Faqiang Zhang, Wanghua Wu, and Zhifu Liu
 • Journal of Advanced Dielectrics
 • Vol. 13, Issue 2, 2350002 (2023)