Top Downloads
Min Cao, Senping Liu, Qingli Zhu, Ya Wang, Jingyu Ma, Zeshen Li, Dan Chang, Enhui Zhu, Xin Ming, Florian Puchtler, Josef Breu, Ziliang Wu, Yingjun Liu, Yanqiu Jiang, Zhen Xu, and Chao Gao
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 224 (2023)
Daming Feng, Lixue Zhou, Timothy J. White, Anthony K. Cheetham, Tianyi Ma, and Fengxia Wei
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 203 (2023)
Minhan Li, Fangzhou Zhang, Min Kuang, Yuanyuan Ma, Ting Liao, Ziqi Sun, Wei Luo, Wan Jiang, and Jianping Yang
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 238 (2023)
Fushan Li, Nannan Wu, Hideo Kimura, Yuan Wang, Ben Bin Xu, Ding Wang, Yifan Li, Hassan Algadi, Zhanhu Guo, Wei Du, and Chuanxin Hou
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 220 (2023)
Hairui Bai, Ruijie Ma, Wenyan Su, Top Archie Dela Peña, Tengfei Li, Lingxiao Tang, Jie Yang, Bin Hu, Yilin Wang, Zhaozhao Bi, Yueling Su, Qi Wei, Qiang Wu, Yuwei Duan, Yuxiang Li, Jiaying Wu, Zicheng Ding, Xunfan Liao, Yinjuan Huang, Chao Gao, Guanghao Lu, Mingjie Li, Weiguo Zhu, Gang Li, Qunping Fan, and Wei Ma
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 241 (2023)
Bo Zhou, Aixuan Du, Dong Ding, Zexiang Liu, Ye Wang, Haizhe Zhong, Henan Li, Hanlin Hu, and Yumeng Shi
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 207 (2023)