Top Downloads
Yayu Dong, Jian Zhang, Hongyu Zhang, Wei Wang, Boyuan Hu, Debin Xia, Kaifeng Lin, Lin Geng, and Yulin Yang
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 171 (2024)
Cuiping Li, Dan Li, Shuai Zhang, Long Ma, Lei Zhang, Jingwei Zhang, and Chunhong Gong
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 168 (2024)
Tian Mai, Lei Chen, Pei-Lin Wang, Qi Liu, and Ming-Guo Ma
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 169 (2024)
Lixue Gai, Yahui Wang, Pan Wan, Shuping Yu, Yongzheng Chen, Xijiang Han, Ping Xu, and Yunchen Du
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 167 (2024)
Guoli Du, Yuzheng Shao, Bin Luo, Tao Liu, Jiamin Zhao, Ying Qin, Jinlong Wang, Song Zhang, Mingchao Chi, Cong Gao, Yanhua Liu, Chenchen Cai, Shuangfei Wang, and Shuangxi Nie
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 170 (2024)
Birhanu Bayissa Gicha, Lemma Teshome Tufa, Njemuwa Nwaji, Xiaojun Hu, and Jaebeom Lee
 • Nano-Micro Letters
 • Vol. 16, Issue 1, 172 (2024)