Top Downloads
Tianxiao Xiao, Suo Tu, Suzhe Liang, Renjun Guo, Ting Tian, and Peter Müller-Buschbaum
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 6, 230011 (2023)
Biqiang Jiang, Yueguo Hou, Jiexing Wu, Yuxin Ma, Xuetao Gan, and Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 6, 230012 (2023)
Yiqian Yang, Andrew Forbes, and Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 8, 230026-1 (2023)
Huanhuan Liu, Dora Juan Juan Hu, Qizhen Sun, Lei Wei, Kaiwei Li, Changrui Liao, Bozhe Li, Cong Zhao, Xinyong Dong, Yuhan Tang, Yihong Xiao, Gerd Keiser, and Perry Ping Shum
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 2, 220025 (2023)
Haijin Huang, Armandas Balčytis, Aditya Dubey, Andreas Boes, Thach G. Nguyen, Guanghui Ren, Mengxi Tan, and Arnan Mitchell
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 3, 220022 (2023)
Junxing Fan, Zuolong Li, Zhanqiang Xue, Hongyang Xing, Dan Lu, Guizhen Xu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Longqing Cong
 • Opto-Electronic Science
 • Vol. 2, Issue 4, 230006 (2023)