Research Articles
Ultrafast, Single-Event Ptychographic Imaging of Transient Electron Dynamics
Jonathan Barolak, David Goldberger, Bojana Ivanic, David Schmidt, Claudia A. M. Schrama, Charles G. Durfee, and Daniel E. Adams
Ultrafast Science
 • May. 21, 2024
 • Vol. 4, Issue 1 (2024)
Research Articles
Aggregation Regulated Ultrafast Singlet Fission Pathways in TIPS-Pentacene Films
Guang Huang, Junzi Li, Zilin Zhou, Zongtao Huang, Wei Kong, Fangteng Zhang, Youjun Zeng, Guanyu Liu, Tingchao He, and Lin Ma
Ultrafast Science
 • May. 21, 2024
 • Vol. 4, Issue 1 (2024)
Research Articles
The Space-Charge Problem in Ultrafast Diagnostics: An All-Optical Solution for Streak Cameras
Vassily Kornienko, Yupan Bao, Joakim Bood, Andreas Ehn, and Elias Kristensson
Ultrafast Science
 • May. 21, 2024
 • Vol. 4, Issue 1 (2024)
Research Articles
Two-Dimensional Control of Rydberg Fragment Emission in Dissociative Frustrated Ionization of Oxygen
Junyang Ma, Yongzhe Ma, Pengzhao Wang, Fan Yang, Lei Xiong, Yan Yang, Hongcheng Ni, Jian Wu, and Zhenrong Sun
Ultrafast Science
 • May. 21, 2024
 • Vol. 4, Issue 1 (2024)
Research Articles
Metalens-Based Compressed Ultracompact Femtophotography: Analytical Modeling and Simulations
Miguel Marquez, Giacomo Balistreri, Roberto Morandotti, Luca Razzari, and Jinyang Liang
Ultrafast Science
 • May. 21, 2024
 • Vol. 4, Issue 1 (2024)
Top Downloads
Surui Yang, Liang Cheng, and Jingbo Qi
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0047 (2023)
Muhammad Aamir Iqbal, Wang Lin, Wang Pengyun, Jianrong Qiu, and Xiaofeng Liu
 • Ultrafast Science
 • Vol. 4, Issue 1, 0048 (2024)
Miguel Marquez, Giacomo Balistreri, Roberto Morandotti, Luca Razzari, and Jinyang Liang
 • Ultrafast Science
 • Vol. 4, Issue 1, 0052 (2024)
Tao Wang, Can Li, Bo Ren, Kun Guo, and Pu Zhou
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0016 (2023)
Jiale Yong, Qing Yang, Xun Hou, and Feng Chen
 • Ultrafast Science
 • Vol. 2, Issue 1, 9895418 (2022)
Yufei Ma, Tiantian Liang, Shunda Qiao, Xiaonan Liu, and Ziting Lang
 • Ultrafast Science
 • Vol. 3, Issue 1, 0024 (2023)