Research Articles
Special issue on innovation and application of LiDAR
Bo Liu, Bin Zhao, Yun Jiang, Songhua Wu, and Guang Wu
Opto-Electronic Engineering
 • Jul. 08, 2024
 • Vol. 51, Issue 3 (2024)
Research Articles
PAW-YOLOv7: algorithm for detection of tiny floating objects in river channels
Qinglei Luan, Xinyu Chang, Ye Wu, Conglong Deng, Yanqiong Shi, and Zihua Chen
Opto-Electronic Engineering
 • Jul. 08, 2024
 • Vol. 51, Issue 4 (2024)
Research Articles
Development status and trends of single-photon LiDAR technology
Yuyang Zhao, Pengfei Zhou, Tianpeng Xie, Chenghao Jiang, Yan Jiang, Zhengwei Zhao, and Jingguo Zhu
Opto-Electronic Engineering
 • Jul. 08, 2024
 • Vol. 51, Issue 3 (2024)
Research Articles
Three-dimensional shape measurement of composite surface based on defocused binary display and fringe projection
Jinfeng Shao, Yubo Ni, Zhaozong Meng, Nan Gao, Yusen Gao, Zeqing Yang, Guofeng Zhang, Wei Yin, Hongwei Zhao, and Zonghua Zhang
Opto-Electronic Engineering
 • Jul. 08, 2024
 • Vol. 51, Issue 4 (2024)
Research Articles
Characteristics analysis and test of LiDAR based on diffraction lens receiving
Ling Wang, Bo Liu, Cheng Wu, Lan Luo, and Yuqiang Yang
Opto-Electronic Engineering
 • Jul. 08, 2024
 • Vol. 51, Issue 3 (2024)
Top Downloads
Yuchao Ye, and Ying Chen
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 50, Issue 10, 230191-1 (2023)
Yunhao Zhang, Zheqiang Zhong, and Bin Zhang
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 50, Issue 11, 230222-1 (2023)
Dongdong Zhao, Dunhan Xie, Peng Chen, Ronghua Liang, Yi Shen, and Xinxin Guo
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 51, Issue 1, 230284-1 (2024)
Shengjun Xu, Yang Jing, Haitao Li, Zhongxing Duan, Fuyou Liu, and Minghai Li
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 50, Issue 7, 230052 (2023)
Jie Hu, Ziyi Tang, Xiang Lan, Qinrong Deng, Wenting Zhang, Yijia Huang, and Ling Li
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 50, Issue 8, 220284 (2023)
Dongdong Zhao, Yifei Ye, Peng Chen, Ronghua Liang, Tiancheng Cai, and Xinxin Guo
 • Opto-Electronic Engineering
 • Vol. 50, Issue 6, 230017 (2023)