Top Downloads
Yanxue HAO, Gengxu CHEN, and Tailiang GUO
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 4, 293 (2023)
Wenchen ZHENG, Yueting ZHENG, Jieyu BAI, Denglin ZHAO, Tingtao MENG, Zhongwei XU, Haobing ZHAO, Tailiang GUO, and Fushan LI
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 4, 287 (2023)
Yifan DING, Yuning ZHANG, and Jin DING
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 3, 201 (2023)
Jia ZHOU, Jinjian YAN, Zhiqiang LIU, Ying JIANG, Yang HUANG Kai BAO, Jinchai LI, and Deyun ZHOU
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 2, 91 (2023)
Jianping ZHANG, Jing ZHANG, Zhiqiang WANG, Wuli⁃Jibaier TANG, Yezhou FANG, Jianyun XIE, Hailin XUE, and Liang YAN
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 2, 186 (2023)
Fei XIONG, Boyang QU, Guangnan ZHOU, Haoran WANG, Xuping ZHANG, Lei LIANG, Jin WANG, Shisong ZHAO, Dao ZHANG, Feng WANG, and Yixin ZHANG
 • Optoelectronic Technology
 • Vol. 43, Issue 2, 133 (2023)