Spatiotemporal Distribution Characteristics of Dissolved Organic Matter Spectrum in the Agricultural Watershed of Dianbu River
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Gemological and Spectroscopic Identification Characteristics of Frozen Jelly-Filled Turquoise and Its Raw Material
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Extraction of 3D Fluorescence Feature Information Based on Multivariate Statistical Analysis Coupled With Wavelet Packet Energy for Monitoring Quality Change of Cucumber During Storage
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Study on the Derivation of Paper Viscosity Spectral Index Based on Spectral Information Expansion
GAO Yu, SUN Xue-jian, LI Guang-hua, ZHANG Li-fu, QU Liang, ZHANG Dong-hui, CHANG Jing-jing, and DAI Xiao-ai
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Band Selection Method Based on Target Saliency Analysis in Spatial Domain
JIN Chun-bai, YANG Guang, LU Shan, LIU Wen-jing, LI De-jun, and ZHENG Nan
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Top Downloads
LIU Gang, Lv Jia-ming, NIU Wen-xing, LI Qi-feng, ZHANG Ying-hu, YANG Yun-peng, and MA Xiang-yun
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 6, 1697 (2023)
LAI Niu, HUANG Qi-qiang, ZHANG Qin-yang, ZHANG Bo-wen, WANG Juan, YANG Jie, WANG Chong, YANG Yu, and WANG Rong-fei
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 11, 3321 (2023)
ZHANG Li-fang, YANG Yan-xia, ZHAO Guan-jia, MA Su-xia1, and GUO Xue-mao
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 5, 1367 (2023)
LIU Yong, ZHANG Jiang, XIONG Cen-bo, DONG Yi, JI Wen-long, XU Feng, and SHEN Jian
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 4, 1314 (2023)
NING Qian-qian, YANG Jia-hao, LIU Xiao-lin, HE Yu-han, HUANGFU Zhi-chao, YU Wen-jing, and WANG Zhao-hui
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 4, 1083 (2023)
WANG Yi-tao, WU Cheng-zhao, HU Dong, and SUN Tong
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 4, 1298 (2023)