Spatiotemporal Distribution Characteristics of Dissolved Organic Matter Spectrum in the Agricultural Watershed of Dianbu River
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Gemological and Spectroscopic Identification Characteristics of Frozen Jelly-Filled Turquoise and Its Raw Material
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Extraction of 3D Fluorescence Feature Information Based on Multivariate Statistical Analysis Coupled With Wavelet Packet Energy for Monitoring Quality Change of Cucumber During Storage
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Study on the Derivation of Paper Viscosity Spectral Index Based on Spectral Information Expansion
GAO Yu, SUN Xue-jian, LI Guang-hua, ZHANG Li-fu, QU Liang, ZHANG Dong-hui, CHANG Jing-jing, and DAI Xiao-ai
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Band Selection Method Based on Target Saliency Analysis in Spatial Domain
JIN Chun-bai, YANG Guang, LU Shan, LIU Wen-jing, LI De-jun, and ZHENG Nan
Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Jan. 12, 2024
 • Vol. 43, Issue 9 (2023)
Top Downloads
ZHANG Peng, YANG Yi-fan, WANG Hui, TU Zong-cai, SHA Xiao-mei, and HU Yue-ming
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 9, 2667 (2023)
SUN Bang-yong, YU Meng-ying, and YAO Qi
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 9, 2687 (2023)
CAO Qian, MA Xiang-cai, BAI Chun-yan, SU Na, and CUI Qing-bin
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 9, 2679 (2023)
Kai-yi ZHENG, Wen ZHANG, Fu-yuan DING, Chen-guang ZHOU, Ji-yong SHI, Marunaka Yoshinori, and Xiao-bo ZOU
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 42, Issue 4, 1323 (2022)
CI Cheng-gang, ZANG Jie-chao, and LI Ming-fei
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 5, 1434 (2023)
LIU Gang, Lv Jia-ming, NIU Wen-xing, LI Qi-feng, ZHANG Ying-hu, YANG Yun-peng, and MA Xiang-yun
 • Spectroscopy and Spectral Analysis
 • Vol. 43, Issue 6, 1697 (2023)