Physical Optics
Study of High-Efficiency Metasurfaces Based on Optical Thin Films
Ke Jin, Yongqiang Liu, Jun Han, Huina Wang, and Yinghui Wang
Acta Optica Sinica
 • Apr. 11, 2024
 • Vol. 44, Issue 10 (2024)
X-Ray Optics
Limited-Angle CT Image Reconstruction Based on Swin-Transformer Iterative Unfolding for PTCT Imaging
Wei Yuan, Yarui Xi, Chuandong Tan, Chuanjiang Liu, Guorong Zhu, and Fenglin Liu
Acta Optica Sinica
 • Apr. 11, 2024
 • Vol. 44, Issue 8 (2024)
Quantum Optics
Laser Ranging Technology Based on Photonic Resonant Tunneling
Zhiyong Wang, Zhiguo Jia, Guangcun Shao, Anran Li, Kaiqiang Zhang, Yukun Ji, and Mingyu Zhong
Acta Optica Sinica
 • Apr. 11, 2024
 • Vol. 44, Issue 8 (2024)
Optics at Surfaces
Polarization-Insensitive Highly Selective Color Filter
Gongli Xiao, Miao Li, Hongyan Yang, Bowen Wang, Jiarong Zhang, Kang Chen, and Xingpeng Liu
Acta Optica Sinica
 • Apr. 11, 2024
 • Vol. 44, Issue 8 (2024)
Optical Devices
Simulation and Experimental Analysis of Aspherical Combined Liquid Lens Based on Flat Electrode
Meimei Kong, Yuan Dong, Chunsheng Xu, Yue Liu, Yinyan Xue, Mingyang Li, and Shuhan Zhang
Acta Optica Sinica
 • Apr. 11, 2024
 • Vol. 44, Issue 8 (2024)
Top Downloads
Yunhe Liu, and Huajun Chen
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2226001 (2023)
Yushi Fu, Hongxia Zhang, Jinghui Hou, Dagong Jia, and Tiegen Liu
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2229001 (2023)
Silin Wang, Junbiao Liu, Dazheng Wang, Pengfei Wang, and Li Han
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2234001 (2023)
Qibin Feng, Jiahao Cai, Yusong Guo, Min Guo, Zi Wang, and Lü Guoqiang
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2205002 (2023)
Yuankai Jin, Ruijian Rao, Jinyun Wu, and Yinfa Zhang
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2202001 (2023)
Fei Yan, Cheng Sun, Peiyue Wu, Changqiu Lu, Jie Wen, and Jia Liu
 • Acta Optica Sinica
 • Vol. 43, Issue 22, 2212001 (2023)