Accuracy analysis of a three-dimensional angle measurement sensor based on dual PSDs
Wenhe Zhao, Yangyang Bai, Jinkai Wang, and Lizhong Zhang
Infrared and Laser Engineering
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 53, Issue 2 (2024)
Displacement measurement error of grating interferometer based on vector diffraction theory
Infrared and Laser Engineering
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 53, Issue 2 (2024)
Silicon based near-infrared absorption enhancement structure with gradient doping of nano metal particles
Infrared and Laser Engineering
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 53, Issue 2 (2024)
Numerical and experimental research on the effect of outlet structural parameters of diverter nozzle on infrared suppressor performance
Infrared and Laser Engineering
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 53, Issue 2 (2024)
Research and application progress of laser technology in diamond processing
Sheng Ye, Shangman Zhao, Zhongfu Xing, Zhiyong Peng, Yuting Zheng, Liangxian Chen, Jinlong Liu, Chengming Li, and Junjun Wei
Infrared and Laser Engineering
 • Mar. 27, 2024
 • Vol. 53, Issue 2 (2024)
Top Downloads
Pengfei Li, Fei Zhang, Kai Li, Chen Cao, Yan Li, Jiachao Zhang, Bingzheng Yan, Zhenxu Bai, Yu Yu, Zhiwei Lv, and Yulei Wang
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 8, 20230403 (2023)
Xiangjun Wang, and Hui Zhu
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 9, 20220905 (2023)
Zhaoqiang Liu, Tong Jia, Xiangyu Xu, Chunshuang Chu, Yonghui Zhang, and Zihui Zhang
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 8, 20230390 (2023)
Jiaqi Wen, Jintian Bian, Xin Li, Hui Kong, Lei Guo, and Guorui Lv
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 6, 20230269 (2023)
Huahang Wang, Jiajia Mao, Shuai Ye, Ping Hu, Xue Zhou, Hongkun Nie, Tao Li, Baitao Zhang, Jingliang He, and Kejian Yang
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 4, 20220885 (2023)
Yangliang Li, Qing Ye, Yunlong Wu, Ke Sun, Hao Zhang, and Xiaoquan Sun
 • Infrared and Laser Engineering
 • Vol. 52, Issue 6, 20230192 (2023)