Top Downloads
LIU Mengyuan, QI Yaoyao, BAI Zhenxu, ZHANG Yu, WANG Jingjing, DING Jie, WANG Yulei, and LYU Zhiwei
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 5, 615 (2023)
LIU Yuanhuang, WEI Shanshan, CHEN Yujun, YAO Bo, and MAO Qinghe
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 5, 677 (2023)
GAO Yanwei, ZHANG Yujun, LIU Haiqiu, and MA Huimin
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 5, 684 (2023)
QI Zhiming, and LIANG Wenyao
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 4, 447 (2023)
WU Anhua, ZHAO Xiangyang, SHANG Jiamin, SHEN Hui, and SU Liangbi
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 3, 293 (2023)
XU Jianwei, OUYANG Shoujian, DUAN Shouxin, ZOU Liner, DENG Xiaohua, and SHEN Yun
 • Chinese Journal of Quantum Electronics
 • Vol. 40, Issue 3, 333 (2023)