Top Downloads
Hao Wu, Shaofu Li, Wei Wang, Cheng Jiang, and Yingying Tang
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 36, Issue 1, 013014 (2024)
Peng Wang, Xiangming Meng, Hanshuo Wu, Yun Ye, Baolai Yang, Xiaoming Xi, Chen Shi, Hanwei Zhang, Xiaolin Wang, Fengjie Xi, Zefeng Wang, Xiaojun Xu, Pu Zhou, and Jinbao Chen
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 36, Issue 3, 031001 (2024)
Wei Wang, Shaofu Li, Hao Wu, Cheng Jiang, and Yingying Tang
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 36, Issue 1, 013010 (2024)
Zhengyi Liu, Xianlin Ye, Song Zhang, Xingbin Wei, Huaijin Ren, and Weimin Wang
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 7, 071007 (2023)
Jinfang Shi, Rong Qiu, Decheng Guo, Lei Zhou, Yong Jiang, Qiang Zhou, Jian Yu, Yuanpan Chen, and Zhun Xie
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 7, 071003 (2023)
Yuanan Zhao, Yafei Lian, Ting Li, Xiaocong Peng, Yueliang Wang, Jinming Wu, Junxiu Chang, Guohang Hu, and Jianda Shao
 • High Power Laser and Particle Beams
 • Vol. 35, Issue 7, 071001 (2023)