Collective coherent emission of electrons in strong laser fields and perspective for hard x-ray lasers
Matter and Radiation at Extremes
 • Apr. 15, 2024
 • Vol. 9, Issue 2 (2024)
Distinct vibrational signatures and complex phase behavior in metallic oxygen
Philip Dalladay-Simpson, Bartomeu Monserrat, Li Zhang, and Federico Gorelli
Matter and Radiation at Extremes
 • Apr. 15, 2024
 • Vol. 9, Issue 2 (2024)
A novel rapid cooling assembly design in a high-pressure cubic press apparatus
Matter and Radiation at Extremes
 • Apr. 15, 2024
 • Vol. 9, Issue 2 (2024)
Characterization of bright betatron radiation generated by direct laser acceleration of electrons in plasma of near critical density
J. Cikhardt, M. Gyrdymov, S. Zähter, P. Tavana, M. M. Günther, N. Bukharskii, N. Borisenko, J. Jacoby, X. F. Shen, A. Pukhov, N. E. Andreev, and O. N. Rosmej
Matter and Radiation at Extremes
 • Apr. 15, 2024
 • Vol. 9, Issue 2 (2024)
Collisionless shock acceleration of protons in a plasma slab produced in a gas jet by the collision of two laser-driven hydrodynamic shockwaves
J.-R. Marquès, L. Lancia, P. Loiseau, P. Forestier-Colleoni, M. Tarisien, E. Atukpor, V. Bagnoud, C. Brabetz, F. Consoli, J. Domange, F. Hannachi, P. Nicolaï, M. Salvadori, and B. Zielbauer
Matter and Radiation at Extremes
 • Apr. 15, 2024
 • Vol. 9, Issue 2 (2024)
Top Downloads
Tobias Dornheim, Zhandos A. Moldabekov, Panagiotis Tolias, Maximilian Böhme, and Jan Vorberger
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 5, 056601 (2023)
Shivani Choudhary De Marco, Sudipta Mondal, Daniele Margarone, and Subhendu Kahaly
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 5, 054001 (2023)
Qiang Wang, Zhichao Li, Zhanjun Liu, Tao Gong, Wenshuai Zhang, Tao Xu, Bin Li, Ping Li, Xin Li, Chunyang Zheng, Lihua Cao, Xincheng Liu, Kaiqiang Pan, Hang Zhao, Yonggang Liu, Bo Deng, Lifei Hou, Yingjie Li, Xiangming Liu, Yulong Li, Xiaoshi Peng, Zanyang Guan, Qiangqiang Wang, Xingsen Che, Sanwei Li, Qiang Yin, Wei Zhang, Liqiong Xia, Peng Wang, Xiaohua Jiang, Liang Guo, Qi Li, Minqing He, Liang Hao, Hongbo Cai, Wudi Zheng, Shiyang Zou, Dong Yang, Feng Wang, Jiamin Yang, Baohan Zhang, Yongkun Ding, and Xiantu He
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 5, 055602 (2023)
Yi Guo, Xiaomei Zhang, Dirui Xu, Xinju Guo, Baifei Shen, and Ke Lan
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 3, 035902 (2023)
Zhao Wang, Rui Cheng, Guodong Wang, Xuejian Jin, Yong Tang, Yanhong Chen, Zexian Zhou, Lulin Shi, Yuyu Wang, Yu Lei, Xiaoxia Wu, and Jie Yang
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 4, 045901 (2023)
Yuanyuan Wang, Zhihui Li, Shifeng Niu, Wencai Yi, Shuang Liu, Zhen Yao, and Bingbing Liu
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 3, 038401 (2023)