Radioisotope production using lasers: From basic science to applications
M. R. D. Rodrigues, A. Bonasera, M. Scisciò, J. A. Pérez-Hernández, M. Ehret, F. Filippi, P. L. Andreoli, M. Huault, H. Larreur, D. Singappuli, D. Molloy, D. Raffestin, M. Alonzo, G. G. Rapisarda, D. Lattuada, G. L. Guardo, C. Verona, Fe. Consoli, G. Petringa, A. McNamee, M. La Cognata, S. Palmerini, T. Carriere, M. Cipriani, G. Di Giorgio, G. Cristofari, R. De Angelis, G. A. P. Cirrone, D. Margarone, L. Giuffrida, D. Batani, P. Nicolai, K. Batani, R. Lera, L. Volpe, D. Giulietti, S. Agarwal, M. Krupka, S. Singh, and Fa. Consoli
Matter and Radiation at Extremes
 • Jul. 02, 2024
 • Vol. 9, Issue 3 (2024)
Fully polarized Compton scattering in plane waves and its polarization transfer
Suo Tang, Yu Xin, Meng Wen, Mamat Ali Bake, and Baisong Xie
Matter and Radiation at Extremes
 • Jul. 02, 2024
 • Vol. 9, Issue 3 (2024)
Ultrahigh-brightness 50 MeV electron beam generation from laser wakefield acceleration in a weakly nonlinear regime
Zhongtao Xiang, Changhai Yu, Zhiyong Qin, Xuhui Jiao, Jiahui Cheng, Qiaoxuan Zhou, Gatie Axi, Jianghua Jie, Ya Huang, Jintan Cai, and Jiansheng Liu
Matter and Radiation at Extremes
 • Jul. 02, 2024
 • Vol. 9, Issue 3 (2024)
Physics of porous materials under extreme laser-generated conditions
Matter and Radiation at Extremes
 • Jul. 02, 2024
 • Vol. 9, Issue 3 (2024)
Strong electron correlation-induced Mott-insulating electrides of Ae5X3 (Ae = Ca, Sr, and Ba; X = As and Sb)
Ya Xu, Lu Zheng, Yunkun Zhang, Zhuangfei Zhang, QianQian Wang, Yuewen Zhang, Liangchao Chen, Chao Fang, Biao Wan, and Huiyang Gou
Matter and Radiation at Extremes
 • Jul. 02, 2024
 • Vol. 9, Issue 3 (2024)
Top Downloads
Sergey Makarov, Sergey Dyachkov, Tatiana Pikuz, Kento Katagiri, Hirotaka Nakamura, Vasily Zhakhovsky, Nail Inogamov, Victor Khokhlov, Artem Martynenko, Bruno Albertazzi, Gabriel Rigon, Paul Mabey, Nicholas J. Hartley, Yuichi Inubushi, Kohei Miyanishi, Keiichi Sueda, Tadashi Togashi, Makina Yabashi, Toshinori Yabuuchi, Takuo Okuchi, Ryosuke Kodama, Sergey Pikuz, Michel Koenig, and Norimasa Ozaki
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 6, 066601 (2023)
Chao Tian, Minghai Yu, Lianqiang Shan, Fengjuan Wu, Bi Bi, Qiangqiang Zhang, Yuchi Wu, Tiankui Zhang, Feng Zhang, Dongxiao Liu, Weiwu Wang, Zongqiang Yuan, Siqian Yang, Lei Yang, Zhigang Deng, Jian Teng, Weimin Zhou, Zongqing Zhao, Yuqiu Gu, and Baohan Zhang
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 9, Issue 2, 027602 (2024)
Jing Yang, and Wei Du
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 9, Issue 2, 027401 (2024)
Zhao Wang, Rui Cheng, Guodong Wang, Xuejian Jin, Yong Tang, Yanhong Chen, Zexian Zhou, Lulin Shi, Yuyu Wang, Yu Lei, Xiaoxia Wu, and Jie Yang
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 4, 045901 (2023)
N. Bukharskii, and Ph. Korneev
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 4, 044401 (2023)
Tobias Dornheim, Zhandos A. Moldabekov, Panagiotis Tolias, Maximilian Böhme, and Jan Vorberger
 • Matter and Radiation at Extremes
 • Vol. 8, Issue 5, 056601 (2023)