Top Downloads
WANG Quantian, GONG Min, and ZHANG Sijie
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 45, Issue 1, 49 (2024)
WANG Jian, DOU Zhipeng, LI Guanghao, HUANG Xiaofeng, YU Qian, HAO Zhibiao, XIONG Bing, SUN Changzheng, HAN Yanjun, WANG Lai, LI Hongtao, GAN Lin, and LUO Yi
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 45, Issue 1, 25 (2024)
PAN Wu, ZHU Ziheng, HU Shengjian, and TAN Mingsen
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 45, Issue 1, 19 (2024)
MA Yong, CHEN Xin, XU Yingsong, SHENG Hongyuan, LI Renpu, CHEN Qianbin, ZHOU Xingye, and CHEN Qin
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 5, 655 (2023)
ZHAO Weiliang, and CUI Feng
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 2, 175 (2023)
LU Yifan, WANG Hongyi, TAO Wengang, CAO Jiasheng, TIAN Yu, JING Song, HUANG Songlei, and LI Xue
 • Semiconductor Optoelectronics
 • Vol. 44, Issue 3, 350 (2023)